Home Viral Evropska unija donijela odluku koja se Balkancima neće svidjeti

Evropska unija donijela odluku koja se Balkancima neće svidjeti

1886
0

Evropska komisija pozvala je zemlje EU i Šengenske (bezvizne) zone da na još 30 dana produže privremeno ograničenje putovanja u zemlje članice Ograničenje se odnosi na sva putovanja građana trećih zemalja koja nisu od suštinskog značaja, a primjenjuje se na spoljnim granicama EU obuhvatajući i zemlje Šengena koje su van EU (Island, Lihtenštajn, Norveška i Švajcarska). Iz Komisje poručuju da je bez obzira na prvobitne korake država članica EU ka popuštanju mjera protiv virusa, “situacija i dalje krhka kako u Evropi tako i širom svijeta”. Komesarka za unutrašnje poslove llva Johanson ponavlja da je neophodan koordinisan i postepeni pristup za funkcionisanje šengenskog bezviznog prostora. “Ograničenja koja se odnose na slobodnu kretanja i kontrolu na unutrašnjim granicama moraće da se postepeno ukinu prije nego što uklonimo ograničenja na spoljnim granicama i obezbijedimo pristup građanima koji ne dolaze iz EU”, poručila je komesarka Johanson