Home Razno Geopatogene zone-otkrijte štetno zračenje u vašem domu

Geopatogene zone-otkrijte štetno zračenje u vašem domu

3150
0
geopatogene zone ilustracija.
test za utvrđivanje

Mesta na kojima se detetuje štetno zračenje nazivaju se Geopatogene zone. Izvori ovih zračenja su duboko u zemlji ali mogu uticati na zdravlje čoveka. Jačina tog zračenja je različita u zavisnosti od doba dana, vremenskih uslova, godišnjeg doba, a smanjuje se pod uticajem sunca. Tokom sunčanih dana ovo zračenje slabije je za trećinu ali i tako umanjeno može negativno uticati na zdravlje čoveka. Intezitet ovog zračenja pojačavaju dva faktora: armirani beton koji se koristi u izgradnji jer vuče štetno zračenje iz zemlje i pojačava negativan efekat na čoveka. Drugi faktor su zemljotresi, koji pojačavaju geopatogeno zračenje za dva do tri puta. Najčešći simptomi ovog negativnog zračenja ispoljavaju se sledećim zdravstvenim problemima: nesanica, glavobolja, iznenadni pad imuniteta, košmarni snovi, povećana razdražljivost, hronične bolesti, a postoji i mišljenje da izazivaju kancer (rak) zbog interakcije pojačanog elektromagnetnog ili magnetnog polja i molekula koji izgrađuju ćeliju.

Način određivanja geopatogene zone (GPZ) u prostoriji

Lokalna geopatogena zona svojom negativnom energijom guši svaku životnu delatnost. Zbog toga treba da imamo biološki objekat, na osnovu kojeg, kao prema indikatoru, možemo da se orjentišemo o kojoj se trenutno energiji radi – pozitivnoj ili negativnoj. I takav indikator je prema ruskom piscu Malohovom – proklijalo seme pšenice.
Pokvasite seme pšenice i stavite ga u nekoliko tacni. Te tacne razmestite (postavite) na mesta gde provodite najviše vremena (na radnom stolu, ispod kreveta i slično). Ukoliko je prostorija prazna, tada postupite još prostije – postavite tacne u redovima s međusobnim rastojanjem od 50 centimetara. Približno posle 2 -3 dana sve će biti jasno. Tamo, gde je jako negativno geopatogeno zračenje, pšenica neće proklijati.Tamo, gde je ono posebno povoljno, pšenica će proklijati brže i klice će biti znatno veće. Tamo, gde je energetski fon normalan – klijanje će biti uobičajeno (obično). Donesite odgovarajuće zaključke i… izvršite premeštanje. Radno mesto uredite u zoni s najjačim i najpovoljnijim zračenjem. Krevet je bolje ostaviti u neutralnoj zoni, da ne bi patili od nesanice. Na mesta sa nepovoljnim geopatogenim zračenjem stavite ormare, noćne ormariće i drugi nameštaj. Kućanske aparate (tehniku), radio i televizor bolje je staviti na mesta s normalnim (običnim) fonom zračenja.

Pet metoda za određivanje geopatogene zone u stanu

Postoji mnogo lokalnih geopatogenih zona, koje negativno utiču na čovečje zdravlje. Na primer, ukoliko zona prolazi po uzglavlju kreveta – javljaju se insult i tumori mozga; u nogama – upala zglobova, varikozno proširenje vena; u predelu stomaka – rak želuca, bolesti jetre, creva i slično. Prenosimo još 5 testova iz knjige “Samoizlečenje u 21. veku”

Prvi test. Na geopatogenu zonu veoma su osetljiva deca, psi, mačke i sobno bilje. Ukoliko dete ili pas ne žele da se nalaze na specijalno određenim za njih mestima, ne treba ih prinuđavati. Najverovatnije da se na tim mestima nalazi GPZ.
Drugi test. Maćke ne vole da se duže vremena nalaze u zoni negativnog zračenja, ali se one upravo pothranjuju tim zračenjem. Nekoliko dana posmatrajte svoju mačku: ako ona stalno svraća (navraća) na jedno te isto mesto, ali, čim tu probavi izvesno vreme, odlazi – znači da se mesto, koje je ona izabrala, nalazi u geopatogenoj zoni. Čuvajte se tog mesta!
Treći test. Cesto u stanovima postoje mesta gde slabo raste, pa i gine sobno cveće. To je očigledan znak da se tu nalazi GPZ.
Četvrti test. Ukoliko se vaši kućanski električni aparati, televizor i radioaparati često kvare, premestite ih na drugo mesto i posmatrajte kako rade. Normalizacija njihovog rada ukazuje na to, da su se ranije nalazili u GPZ.
Peti test. U slučaju, kada neko mesto u stanu kod vas izaziva podozrenje (sumnju), na to mesto postavite važnu s jednim ili nekoliko cvetova, a buket, iz koga su cvetovi uzeti, na drugo mesto. Prevremeno uginuće oglednih cvetova, u odnosu na kontrolne,
znači da vaše sumnje nisu naprasne – tu se nalazi GPZ.

Izvor: Samoizlecenje u XXI veku – Genadij Petrovič Malahov